Lichaams georiënteerde psychotherapie Alkmaar

Binnen Praktijk Eigen Aarde in Alkmaar begeleid ik, Lianne van Rijssel, mensen die vaak al een tijd bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling, maar bij wie de verkregen inzichten toch onvoldoende leiden tot een leven waarin echt voldoening en zingeving ervaren worden. Te sterke beperkende overtuigingen, onverwerkt trauma, onveilige gehechtheid patronen en/of verlies van effectief contact met je lichaam kunnen daar een reden van zijn.
Binnen de therapie laten we het lichaam aangeven wat er werkelijk speelt en wat er nodig is. Zo is het mogelijk de weg te vinden naar een leven met steeds meer eerlijkheid, spontaniteit, openheid, ontspanning en energie.

Voor wie?

Misschien is er iets gebeurt wat alles op zijn kop heeft gezet. Of je blijft maar aanlopen tegen onrust, innerlijke strijd, onvermogen bevrediging te halen uit je contacten met andere mensen en/of uit dat wat je doet. Je hebt geen zin meer in afleiding, symptoombestrijding of tijdelijke oplossingen. Je wilt graag onderscheid leren maken tussen dat wat voortkomt uit oude pijn en overtuigingen en dat wat voorkomt uit de actuele situatie. Je bent op zoek naar meer authenticiteit, autonomie, bevredigende relaties, bezigheden waar je hart naar uitgaat en levenslust.

Trauma / PTSS

Trauma is een unieke individuele ervaring van een gebeurtenis, serie gebeurtenissen of langdurige omstandigheden in welke je niet in staat was de emotionele effecten te integreren. Dat wil zeggen niet in staat aanwezig te blijven, te begrijpen wat er gebeurt, gevoelens te integreren of betekenis te geven aan de ervaringen. De situatie wordt ervaren als onveilig of levensbedreigend.

Ervaar je enkele of meerdere van de volgende symptomen?

  • Chronische stress.
  • Schaamte- en schuldgevoelens.
  • Het onbestemde gevoel dat er ‘iets mis is met je’.
  • Verlies van levenslust; een leeg gevoel van binnen.
  • Veel malende gedachten en/of flashbacks.
  • Ontwijken van intimiteit en daarmee eenzaamheid.
  • Moeite hebben met het aangeven van grenzen en behoeften.
  • Bevriezing bij schrik en confrontatie (blokkeren; niet meer weten hoe je moet reageren) of plotselinge woede-uitbarstingen.
  • Overgevoeligheid voor o.a. geluid of licht.
  • Spirituele of bewustzijnsverruimende ervaringen. Er zijn vele vormen, zoals: eenheidservaringen, bijna-dood-ervaringen, herinneringen aan vorige levens of een manische of psychotische episode.

Bovenstaande verschijnselen kunnen tekenen zijn van een onverwerkt trauma of serie traumatische gebeurtenissen eerder in je leven. De gevolgen hiervan in je lichaam en psyche wordt ook wel (complex) PTSS (post traumatische stress stoornis) genoemd. Vaak leg je de link tussen deze verschijnselen en traumatische gebeurtenissen niet omdat je de ervaring ofwel niet als heel ernstig ziet, ofwel de traumatische gebeurtenissen plaats vonden in je vroege jeugd waardoor je er geen bewuste herinneringen aan hebt. Lees meer over trauma / PTSS.

Gehechtheid patronen

Gehechtheid patronen ontstaan doordat ervaringen binnen gehechtheidsrelaties leiden tot impliciete verwachtingen over het contact met anderen. Deze verwachtingen worden opgeslagen in het impliciete geheugen, en zijn dus het resultaat van je reacties op vroege ervaringen met de mensen waar je afhankelijk van was.

Je specifieke gevoelens, gedachten en daden waaraan binnen je gehechtheidsrelaties als jong kind ruimte geboden is, worden geïntegreerd. Terwijl uitingen van jezelf die afwijzende, onvoorspelbare, beangstigende of helemaal geen reacties van je gehechtheidsfiguren uitlokten resoluut worden vervormd of uit het bewustzijn worden geweerd. Op een leeftijd van 12 a 18 maanden heeft zich op basis van deze ervaringen een relatief stabiel gehechtheidspatroon ontwikkeld. Deze vormt het fundament van hoe je jezelf, anderen en de wereld ziet, ervaart en ermee omgaat.

Als je een onveilig gehechtheidspatroon hebt, heeft dit een negatief effect op je zelfbeeld, je relaties met andere mensen en je wereldbeeld. Het goede nieuws is dat je een onveilig gehechtheidspatroon kunt transformeren in een verworven veilig gehechtheidspatroon. Lees meer over gehechtheid patronen.

Beschermingsmechanismen

Elk mens is geboren met een lichamelijke en geestelijke levenskracht die ‘weet’ wat goed en gezond is voor haar eigen wezen. Met andere woorden: biologische functies en mechanismen streven naar een gezond evenwicht. Als deze levenskracht zonder al teveel fysieke, emotionele en/of mentale blokkades functioneert ervaar je fitheid, vertrouwen, rust en levenslust. 

Beschermingsmechanismen die je in de loop van je leven hebt opgebouwd blokkeren echter vaak in meer of mindere mate een gezond evenwicht. Deze mechanismen beschermen je tegen al te heftige emoties welke op het moment van ontstaan niet te hanteren waren. Ze blokkeren naast deze onverwerkte emoties helaas dus ook emotionele stabiliteit, een gezond evenwicht tussen activatie en rust en je vermogen op een prettige manier in verbinding te staan met je lichaam, andere mensen en je omgeving. Dit kan een negatief effect hebben op je gemoedstoestand, energie en levenslust. Lees meer over beschermingsmechanismen.

Waarom lichaams georiënteerde (trauma) psychotherapie?

Binnen de begeleiding die ik bied, is het mijn intentie je in contact te brengen met diepere lagen van je (lichaams)bewustzijn. Je kunt dan ontdekken wat er nodig is om weer een vol en bevredigend leven te leiden in contact met je lichaam, andere mensen en je omgeving.

Het gezegde ‘tijd heelt alle wonden’ geldt niet als je lijdt aan een onverwerkt trauma of een onveilig gehechtsheidspatroon. Je lichaam is een zeer wijs organisme, dat in een ontspannen staat door middel van verschillende processen en impulsen richting evenwicht en gezondheid beweegt. In het geval van trauma of onveilige gehechtheid patronen houd je echter onbewust je lichaam tegen deze impulsen richting gezondheid te maken.

Lichaams georiënteerde psychotherapie is een ervaringsgerichte psychotherapie. Je richt je aandacht op wat er in je lichaam en geest te ervaren is en welke verbanden er zijn. Contact maken met de taal van je lichaam (impliciet geheugen) is een zeer effectieve manier om te weten wat er nu echt aan de hand is. Je hoofd heeft namelijk de neiging dingen complexer te maken dan dat ze in werkelijkheid zijn, en heeft patronen ontwikkeld die je af houden van ongewenste gevoelens. Bovendien krijg je via je lichaam toegang tot de kennis en wijsheid die je laat voelen en weten wat jouw weg is naar evenwicht, gezondheid en voldoening.

Als je kennis wilt maken om te kijken of mijn soort begeleiding bij je past, nodig ik je van harte uit een afspraak te maken.