Lichaams georiënteerde psychotherapie Alkmaar

Binnen Praktijk Eigen Aarde in Alkmaar,  begeleid ik, Lianne van Rijssel, mensen die vaak al een tijd bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling, maar bij wie de verkregen inzichten toch onvoldoende leiden tot een leven waarin je voldoening en zingeving ervaart. Te sterke beperkende overtuigingen, onverwerkt trauma, onveilige gehechtheid patronen en/of verlies van contact met je innerlijke weten kunnen daar een reden van zijn.
Binnen de therapie laten we het lichaam aangeven wat er werkelijk speelt en wat er nodig is. Zo is het mogelijk de weg te vinden naar een leven met steeds meer eerlijkheid, spontaniteit, openheid, ontspanning en energie.

Voor wie?

Er is iets gebeurt wat alles op zijn kop heeft gezet. Of je blijft maar aanlopen tegen onrust, innerlijke strijd, onvermogen bevrediging te halen uit je contacten met andere mensen en/of uit dat wat je doet. Je hebt geen zin meer in afleiding, symptoombestrijding of tijdelijke oplossingen. Je wil graag onderscheid leren maken tussen dat wat voortkomt uit oude pijn en overtuigingen en dat wat voorkomt uit de actuele situatie. Je wilt op zoek naar meer authenticiteit, autonomie, bevredigende relaties, bezigheden waar je hart naar uitgaat en levenslust.

Trauma / PTSS

Ervaar je enkele of meerdere van de volgende symptomen?

  • Chronische stress.
  • Schaamte- en schuldgevoelens.
  • Het onbestemde gevoel dat er ‘iets mis is met je’.
  • Verlies van levenslust; een leeg gevoel van binnen.
  • Veel malende gedachten en/of flashbacks.
  • Ontwijken van intimiteit en daarmee eenzaamheid.
  • Moeite hebben met het aangeven van grenzen en behoeften.
  • Bevriezing bij schrik en confrontatie (blokkeren; niet meer weten hoe je moet reageren) of plotselinge woede-uitbarstingen.
  • Overgevoeligheid voor geluid of licht.
  • Spirituele of bewustzijnsverruimende ervaringen. Er zijn vele vormen, zoals: eenheidservaringen, bijna-dood-ervaringen, herinneringen aan vorige levens of een manische of psychotische episode.

Bovenstaande verschijnselen kunnen tekenen zijn van een onverwerkt trauma of serie traumatische gebeurtenissen eerder in je leven. De gevolgen hiervan in je lichaam en psyche wordt ook wel (complex) PTSS (post traumatische stress stoornis) genoemd. Vaak leg je de link tussen deze verschijnselen en traumatische gebeurtenissen niet omdat je de ervaring ofwel niet als heel ernstig ziet, ofwel de traumatische gebeurtenissen plaats vonden in je vroege jeugd waardoor je er geen bewuste herinneringen aan hebt. Lees meer over trauma / PTSS.

Gehechtheid patronen

Gehechtheid patronen ontstaan doordat ervaringen binnen gehechtheidsrelaties leiden tot impliciete verwachtingen over het contact met anderen. Deze verwachtingen worden opgeslagen in het impliciete geheugen, en zijn dus het resultaat van je reacties op vroege ervaringen met de mensen waar je afhankelijk van was.

Je specifieke gevoelens, gedachten en daden waaraan binnen je gehechtheidsrelaties als jong kind ruimte geboden is, worden geïntegreerd. Terwijl uitingen van jezelf die afwijzende, onvoorspelbare, beangstigende of helemaal geen reacties van je gehechtheidsfiguren uitlokten resoluut worden vervormd of uit het bewustzijn worden geweerd. Op een leeftijd van 12 a 18 maanden heeft zich op basis van deze ervaringen een relatief stabiel gehechtheidspatroon ontwikkeld. Deze vormt het fundament van hoe je jezelf, anderen en de wereld ziet, ervaart en ermee omgaat.

Als je een onveilig gehechtheidspatroon hebt, heeft dit een negatief effect op je zelfbeeld, je relaties met andere mensen en je wereldbeeld. Het goede nieuws is dat je een onveilig gehechtheidspatroon kunt transformeren in een verworven veilig gehechtheidspatroon. Lees meer over gehechtheid patronen.

Contact met je natuurlijke levenskracht

Elk mens is geboren met een levenskracht die ‘weet’ wat goed en gezond is voor haar eigen wezen. Deze levenskracht wordt door anderen ook wel aangeduid met essentie, innerlijk weten, ziel, hart, diepste wezen, kern, intuïtie of bron. Als je in contact staat met deze levenskracht ervaar je vertrouwen, rust en levenslust. Lang niet iedereen lukt het echter hiermee in contact te staan. Dit contact kan namelijk verhinderd worden door beschermingsmechanismen die je in de loop van je leven hebt opgebouwd. Deze beschermen je tegen al te heftige emoties welke op het moment van ontstaan niet te hanteren waren. Deze beschermingsmechanismen blokkeren naast deze onverwerkte emoties dus ook je levenslust. Lees meer over beschermingsmechanismen.

Waarom lichaams georiënteerde psychotherapie?

Binnen de begeleiding die ik bied, is het mijn intentie je in contact te brengen met diepere lagen van je (lichaams)bewustzijn. Je kunt dan ontdekken wat er nodig is om weer een vol en bevredigend leven te leiden in contact met je innerlijk weten. Binnen de sessies is alles welkom; gevoelens als pijn, verdriet, angst en woede, maar ook je behoeften, verlangens en dromen.

Het gezegde ‘tijd heelt alle wonden’ geldt niet als je lijdt aan een onverwerkt trauma of een onveilig gehechtsheidspatroon. Je lichaam is een zeer wijs organisme, dat in een ontspannen staat door middel van verschillende processen en impulsen richting evenwicht en gezondheid beweegt. In het geval van trauma of onveilige gehechtheid patronen houd je echter onbewust je lichaam tegen deze impulsen richting gezondheid te maken.

Lichaams georiënteerde psychotherapie is een ervaringsgerichte psychotherapie. Je richt je aandacht op wat er in je lichaam te voelen is en wat het je te vertellen heeft. Contact maken met de taal van je lichaam is een zeer effectieve manier om te weten wat er nu echt aan de hand is. Je hoofd heeft namelijk de neiging dingen complexer te maken dan dat ze in werkelijkheid zijn, en heeft patronen ontwikkeld die je af houden van ongewenste gevoelens. Bovendien krijg je via je lichaam toegang tot onbewuste delen (impliciet geheugen) van jezelf, waar veel meer kennis en wijsheid aanwezig is over de weg naar evenwicht en gezondheid.

Als je kennis wilt maken om te kijken of mijn soort begeleiding bij je past, nodig ik je van harte uit een afspraak te maken.