Trauma therapie en lichaamsgerichte psychotherapie Alkmaar

Welkom

Binnen Praktijk Eigen Aarde in Alkmaar begeleid ik, Lianne van Rijssel, mensen die vaak al een tijd bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling, maar bij wie de verkregen inzichten toch onvoldoende leiden tot een leven waarin echt voldoening en zingeving ervaren worden. Te sterke beperkende overtuigingen, onverwerkt trauma, onveilige gehechtheid patronen en/of verlies van effectief contact met je lichaam kunnen daar een reden van zijn.
Binnen de therapie laten we het lichaam aangeven wat er werkelijk speelt en wat er nodig is. Zo is het mogelijk de weg te vinden naar een leven met steeds meer eerlijkheid, spontaniteit, openheid, ontspanning en energie.

Voor wie?

Misschien is er iets gebeurt wat alles op zijn kop heeft gezet. Of je blijft maar aanlopen tegen onrust, innerlijke strijd, onvermogen bevrediging te halen uit je contacten met andere mensen en/of uit dat wat je doet. Je hebt geen zin meer in afleiding, symptoombestrijding of tijdelijke oplossingen. Je wilt graag onderscheid leren maken tussen dat wat voortkomt uit oude pijn en overtuigingen en dat wat voorkomt uit de actuele situatie. Je bent op zoek naar meer authenticiteit, autonomie, bevredigende relaties, bezigheden waar je hart naar uitgaat en levenslust.

Deze vorm van therapie vergt in eerste instantie moed. Moed om naar je diepste kwetsuren te durven gaan, zodat je deze kunt helen en integreren. Alexa Fese zingt prachtig over dit soort Moed (dit is een Engelse vertaling voor als je moeite hebt met Duits).

Ik bied ook ondersteuning aan:

 • Collega’s bij vragen of lastige overdracht/tegenoverdracht dynamieken in het werk met hun cliënten.
 • Koppels (partners, ouder/kind, familieleden, vrienden, collega’s) bij problemen of moeilijke patronen in hun relatie.
 • Ouders bij vragen, problemen of dilemma’s omtrent de opvoeding.

Voor wie niet?

Mijn vorm van therapie is niet geschikt of passend voor cliënten die:

 • Niet in staat of bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedrag en/of afspraken te maken en deze na te komen.
 • Alleen een symptoom- en gedragsgerichte behandeling of een uitsluitend medicamenteuze behandeling willen of nodig hebben.
 • Niet in staat of bereid zijn hun eigen veiligheid of die van anderen te garanderen.
 • Op crisissituaties gericht contact nodig hebben.
 • Weinig interne motivatie voor therapie hebben omdat ze op advies of onder druk van ouders, partners, werkgevers, hulpverleners, etc komen.
 • Kampen met verslavingsproblematiek en die hun verslaving ontkennen en/of niet laten zien dat zij hun neiging tot middelenmisbruik voldoende onder controle hebben.
 • Diagnostisch onderzoek willen laten verrichten.

Trauma / PTSS

Trauma is een unieke individuele ervaring van een gebeurtenis, serie gebeurtenissen of langdurige omstandigheden in welke je niet in staat was de emotionele effecten te integreren. Dat wil zeggen niet in staat aanwezig te blijven, te begrijpen wat er gebeurt, gevoelens te integreren of betekenis te geven aan de ervaringen. De situatie wordt ervaren als onveilig of levensbedreigend. Deze ervaringen kunnen in de preverbale periode opgedaan zijn zodat je er geen bewuste herinneringen aan hebt.

Ervaar je enkele of meerdere van de volgende symptomen?

 • Chronische stress.
 • Schaamte- en schuldgevoelens.
 • Het onbestemde gevoel dat er ‘iets mis is met je’.
 • Verlies van levenslust; een leeg gevoel van binnen.
 • Veel malende gedachten en/of flashbacks.
 • Ontwijken van intimiteit en daarmee eenzaamheid.
 • Moeite met het aangeven van grenzen en behoeften.
 • Bevriezing bij schrik en confrontatie (blokkeren; niet meer weten hoe je moet reageren), plotselinge woede-uitbarstingen of angst- en paniek aanvallen.
 • Overgevoeligheid voor o.a. geluid of licht.
 • Verslavingsgevoeligheid.
 • Spirituele, religieuze of bewustzijnsverruimende ervaringen. Er zijn vele vormen, zoals: eenheidservaringen, bijna-dood-ervaringen, herinneringen aan vorige levens of een manische of psychotische episode.

Bovenstaande verschijnselen kunnen tekenen zijn van een onverwerkt trauma of serie traumatische gebeurtenissen eerder in je leven. De gevolgen hiervan in je lichaam en psyche wordt ook wel (complex) PTSS (post traumatische stress stoornis) genoemd. Lees meer over trauma / PTSS.

Trauma behandelingen: Sensorimotor psychotherapy, Somatic Experience en EMDR

De laatste jaren is er steeds meer kennis en ervaring omtrent effectieve manieren om PTSS te behandelen. EMDR is daarvan de meest bekende. EMDR is vooral effectief bij mensen die last hebben van de effecten van een eenmalige traumatische gebeurtenis, traumatische gebeurtenissen op volwassen leeftijd en/of niet-relationeel trauma (ongeluk, operatie, natuurramp, etc) waarbij terugkerende beelden van de gebeurtenis een rol spelen. Ook Somatic Experience therapie werkt vaak goed voor deze vormen van trauma.

Sensorimotor psychotherapy, waarin ik geschoold ben, is ontwikkeld voor zowel de behandeling van eenmalig trauma als chronisch trauma / relationeel trauma (ontwikkelingstrauma, complex PTSS of PTSS in combinatie met depressie of dissociatie verschijnselen). EMDR therapeuten verwijzen bijvoorbeeld vaak cliënten door naar een sensorimotor therapeut als het lastig is contact te krijgen met emoties of fysieke sensaties en/of wanneer de traumatische gebeurtenissen in de préverbale periode zijn voorgevallen en er geen bewuste herinneringen aan zijn. Binnen de Sensorimotor Psychotherapie werken we op basis van kennis vanuit de interpersoonlijke neuro-wetenschap, o.a. met de praktische toepassingen vanuit de Polyvagaal theorie.

Gehechtheid patronen

Gehechtheid patronen ontstaan doordat ervaringen binnen gehechtheidsrelaties leiden tot impliciete verwachtingen over het contact met anderen. Deze verwachtingen worden opgeslagen in het impliciete geheugen, en zijn dus het resultaat van je reacties op vroege ervaringen met de mensen waar je afhankelijk van was.

Je specifieke gevoelens, gedachten en daden waaraan binnen je gehechtheidsrelaties als jong kind ruimte geboden is, worden geïntegreerd. Terwijl uitingen van jezelf die afwijzende, onvoorspelbare, beangstigende of helemaal geen reacties van je gehechtheidsfiguren uitlokten resoluut worden vervormd of uit het bewustzijn worden geweerd. Op een leeftijd van 12 a 18 maanden heeft zich op basis van deze ervaringen een relatief stabiel gehechtheidspatroon ontwikkeld. Deze vormt het fundament van hoe jij jezelf, anderen en de wereld ziet, ervaart en ermee omgaat.

Als je een onveilig gehechtheidspatroon hebt, heeft dit een negatief effect op je zelfbeeld, je relaties met andere mensen en je wereldbeeld. Het goede nieuws is dat je een onveilig gehechtheidspatroon kunt transformeren in een verworven veilig gehechtheidspatroon. Lees meer over gehechtheid patronen.

Beschermingsmechanismen

Elk mens is geboren met een lichamelijke en geestelijke levenskracht die ‘weet’ wat goed en gezond is voor haar eigen wezen. Met andere woorden: biologische functies en mechanismen streven naar een gezond evenwicht. Dit wordt het zelfhelend vermogen genoemd. Als het zelfhelend vermogen zonder al teveel fysieke, emotionele en/of mentale blokkades functioneert ervaar je fitheid, vertrouwen, rust en levenslust.

Beschermingsmechanismen die je in de loop van je leven hebt opgebouwd blokkeren echter vaak in meer of mindere mate een gezond evenwicht. Deze mechanismen beschermen je tegen al te heftige emoties welke op het moment van ontstaan niet te hanteren waren. Ze blokkeren naast deze onverwerkte emoties helaas dus ook emotionele stabiliteit, een gezond evenwicht tussen activatie en rust en je vermogen op een prettige manier in verbinding te staan met je lichaam, andere mensen en je omgeving. Dit kan een negatief effect hebben op je gemoedstoestand, energie en levenslust. Lees meer over beschermingsmechanismen.

Waarom lichaamsgerichte (trauma) psychotherapie?

Binnen de begeleiding die ik bied, is het mijn intentie je in contact te brengen met diepere lagen van je (lichaams)bewustzijn. Je kunt dan ontdekken wat er nodig is om weer een vol en bevredigend leven te leiden in contact met je lichaam, andere mensen en je omgeving.

Het gezegde ‘tijd heelt alle wonden’ geldt niet als je lijdt aan een onverwerkt trauma of onveilige gehechtsheidspatronen. Je lichaam is een zeer wijs organisme, dat in een ontspannen staat door middel van verschillende processen en impulsen richting evenwicht en gezondheid beweegt. In het geval van trauma of onveilige gehechtheid patronen houd je echter onbewust je lichaam tegen deze impulsen richting gezondheid te maken.

Lichaamsgerichte (trauma) psychotherapie is een ervaringsgerichte psychotherapie. Je richt je aandacht op wat er in je lichaam en geest te ervaren is en welke verbanden er zijn. Contact maken met de taal van je lichaam (opgeslagen lichaams-herinneringen in het impliciete geheugen) is een zeer effectieve manier om te weten wat er nu echt aan de hand is. Je hoofd heeft namelijk de neiging dingen complexer te maken dan dat ze in werkelijkheid zijn, en heeft patronen ontwikkeld die je af houden van ongewenste gevoelens en bewegingen. In de therapie maken we de weg weer vrij om je lichaam en geest de impulsen richting gezondheid te laten maken. Zo leidt je lichaam jou naar een leven met meer evenwicht, gezondheid, voldoening en zingeving.

Als je kennis wilt maken om te kijken of mijn soort begeleiding bij je past, nodig ik je van harte uit een afspraak te maken.