3-eenheid

De Liefde
Het Leven
De Stroom van liefde voor het leven

De onmetelijkheid ervan
De ontzaglijke schoonheid ervan
De onhoudbare kracht ervan

In Ons
Om Ons
Tussen Ons

Moge de onmetelijkheid, schoonheid en kracht van de stroom van liefde voor het leven voelbaar voor ons zijn in het nieuwe jaar