Overgave op 4 niveau's; aan de kosmos, een ander, de aarde en aan het lichaam.Ik kom net terug van mijn meest verrukkelijke yogales bij Jenny. Het gebeurt regelmatig bij yoga dat ik bepaalde dingen in mezelf voel samenvallen; zo ook deze ochtend.

Binnen het pad van innerlijk sjamanisme, hebben we in elke windrichting van elk chakra een totemdier. Vorige week startte ik met de Vlaamse Gaai in het oosten van het 3e chakra (wat o.a. gaat over daadkracht en ‘doen’). En terwijl ik voorovergebogen op de grond lag, zag ik het beeld voor me van de Vlaamse Gaai die in de herfst eikels verzameld en deze in de grond verstopt bij wijze van wintervoorraad.

Ik voelde ineens dat dit een beeld is die de essentie van mijn taak binnen het therapeutschap weergeeft. Mijn intentie in mijn werk is het in contact brengen van iemands bron, waarin al zijn of haar potentie besloten ligt, met een vruchtbare voedingsbodem. Ik geloof dat als iemand dat contact eenmaal kan maken, dat zijn/haar bron dan vanzelf wortel schiet en uitgroeit tot dat waar iemand hiervoor op aarde is.

Maar wat is dan die voedingsbodem? Tijdens een wandeling in de storm van vorige week zondag in het glooiende landschap van Twente, voelde ik, bijna fysiek, de kanalen van waaruit je voeding kunt putten.

  1. Contact met de kosmos/God/hogere zelf door het kanaal van je kruin naar boven.
  2. Contact met de aarde/natuur door het kanaal van je stuitje naar beneden.
  3. Contact met andere mensen door het horizontale kanaal vanuit je hart.
  4. Contact met je eigen lichaam; welke je ervaart als stroming in de innerlijke kanalen die door je hele lichaam lopen.

En terwijl de wind wervelde draaikolken van bladeren veroorzaakten, realiseerde ik me ook ineens dat er aan die kanalen elk een vorm van overgave gekoppeld zit.

  1. Overgave aan de kosmos. Deze vorm uit zich in de aanvaarding van alles wat zich in je leven voordoet als zijnde het beste wat je op dat moment kunt overkomen. Als dit kanaal open is, kun je steun, liefde en inspiratie ontvangen vanuit de kosmos.
  2. Overgave aan de aarde. Deze vorm uit zich in het genieten van aardse zaken; zoals eten, mooie spullen en de natuur. Als dit kanaal open is kun je steun, rust en kracht ontvangen van de aarde.
  3. Overgave aan een ander. Deze vorm uit zich in jezelf helemaal blootgeven, met al je beperkingen en kwaliteiten, op momenten dat je kiest voor intiem contact met een ander. Een voorwaarde voor deze overgave is een volledig vertrouwen in je eigen vermogen jezelf te beschermen in het geval de ander je pijn zou doen. Als dit kanaal open is kun je liefde en steun ontvangen van andere mensen.
  4. Overgave aan je lichaam. Deze uit zich in de acceptatie en het laten doorstromen van alle gevoelens, gedachten, emoties en impulsen. Als dit kanaal open is, kun je energie vanuit je eigen lichaam ervaren in de vorm van levenslust, daadkracht en plezier in lichamelijke sensaties. Bovendien kun je de eerder genoemde 3 vormen van overgave pas optimaal ervaren als je in staat bent tot overgave aan je lichaam.

Ik ben ervan overtuigd dat al deze kanalen ieder mens ter beschikking staan. En dat ook de mogelijkheid van overgave daaraan in principe voor iedereen mogelijk is. Het je langzaam en steeds meer durven overgeven is echter geen makkelijke en snelle weg. Sterker nog; ik denk dat de meesten van ons hier een heel leven mee bezig zijn. Als je er al voor kiest deze weg te gaan…

Ik loop graag een tijdje samen op met mensen die dit ook een mooie en hoopvolle weg vinden, maar even het gevoel hebben verdwaald te zijn, of de weg op dit moment te zwaar vinden om alleen te gaan.