verbinding. Als mens heb je behoeften op vele verschillende lagen. Er ontstaan problemen als door nare ervaringen je bewustzijn zich op een bepaalde laag terugtrekt.Het ontwikkelen van onze seizoenscyclus Zwerven met het Tij op Terschelling samen met mijn collega Mariken ervaar ik als meegevoerd worden door een rivier. Eerst was er alleen de bron, een idee. Door samen te praten, te ervaren, te creëren, en dan weer opnieuw te praten, te ervaren, te creëren, ontstaat een stroom , soms wild, soms rustig. Elke keer zien we weer allerlei zijriviertjes die zich bij onze stroom voegen. Steeds breder wordend voert de rivier ons door vele landschappen. We weten niet waarheen we gaan, maar we genieten met volle teugen!

Wil je een stukje meevaren? Welkom op een van onze volgende retraites.

Na onze gesprekken over zichtbaarheid, ons thema voor de zomerretraite, ontvouwde zich in mijn hoofd een beeld van ons als mens met behoeften op vele verschillende lagen. En dat er problemen kunnen ontstaan op lichamelijk en/of psychisch gebied als door nare ervaringen je bewustzijn zich op een bepaalde laag terugtrekt, je daardoor behoeften op die laag niet ervaart en dus niet kunt vervullen. Vooral wanneer je bewustzijn zich dan verplaatst naar andere lagen en je daar die onderdrukte behoeften probeert te compenseren. Dit beeld inspireerde mij om daar van alles over op te schrijven. En dat schrijven lijkt dan weer een nieuwe stroom inzichten op te wekken. Ik sta nog aan de start van dit wonderlijke proces. Maar ik wil jullie toch een voorproefje geven. Vooralsnog alleen een zeer beknopte beschrijving van de lagen en nog niet over alle vervormingen die ik voor me zie naar aanleiding van verplaatsingen van bewustzijn.

Verbinding op 9 lagen

Wat is er nodig voor een leven waarin je voldoening en zingeving ervaart? Een gevoel van verbondenheid is vaak de sleutel. Verbondenheid met jezelf, verbondenheid met de mensen om je heen en verbondenheid met je omgeving. Een van de wegen om die verbinding te ervaren is het herkennen, accepteren en manieren zoeken om behoeften te bevredigen. Dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan…en voor velen van ons een levenslang proces. Ik onderscheid negen lagen met op elke laag weer andere behoeften:

1. Verbinding met de aarde

Behoefte aan opname van aarde energie voor aanvulling van je eigen energie (uit voedsel en zuurstof). En behoefte aan ontlading van teveel aan eigen energie naar de aarde (ontspanning). Op deze laag gaat het over overgave aan de aarde, vertrouwen dat je op aarde vervulling kunt vinden.

2. Verbinding met het fysieke lichaam

Behoefte aan adem, water, voedsel, warmte, uitscheiding, rust/slaap, persoonlijke hygiëne, beweging, seksuele activiteit en veiligheid om het overleven van je fysieke lichaam en van de menselijke soort veilig te stellen. Op deze laag gaat het over het kunnen voelen van fysieke sensaties die aangeven welke behoefte er op dat moment speelt. En over het zorgdragen van de bevrediging daarvan zodat je prettig en gezond in je vel zit.

3. Verbinding met andere mensen

Behoefte aan hechting aan andere mensen. De mens is een groepsdier, die voor zijn overleven op langere termijn afhankelijk is van samenwerking. Op deze laag gaat het over het ervaren van gewaardeerd en erkend worden, ergens bij horen, gerust gesteld worden door anderen en fysieke aanraking. Het gevoel van liefde die je op deze laag voor andere mensen ervaart is een voorwaardelijke vorm van liefde. Je ervaart een gevoel van liefde zolang het contact met de ander prettig is. Als de ander je pijn doet, afwijst of verlaat slaat dit om in woede, haat of wanhoop.

4. Verbinding met eigen kracht

Behoefte aan eigen ruimte en behoefte aan het bereiken van zelf gestelde doelen. Hiervoor maak je gebruik van de energie van gezonde agressie om eigen grenzen te bewaken, grenzen van anderen te respecteren (d.m.v. van zelfcontrole) en om te kunnen focussen en doorzetten. Op deze laag gaat het om een innerlijke gevoel van autoriteit en kracht.

5. Verbinding met het hart

Behoefte aan liefhebben. Liefde voor jezelf, voor anderen en voor de wereld om je heen. Onafhankelijk van het gedrag wat jijzelf of de ander vertoont en onafhankelijk van de narigheid die er op aarde natuurlijk ook is. Op deze laag gaat het over het vermogen onvoorwaardelijke liefde te ervaren.

6. Verbinding met passie en uniciteit

Behoefte iets te betekenen voor anderen of de aarde. Ieder mens is uniek, heeft unieke kwaliteiten, talenten, verlangens en passies. En ieder mens heeft iets unieks te bieden op deze aarde. Op deze laag gaat het om zelfexpressie en zelfrealisatie.

7. Verbinding met de omgeving

Behoefte aan verbinding met alle aardse dingen om je heen: met plekken, spullen, natuur en gemeenschappen. Via je vijf zintuigen, en misschien zelfs via meer kanalen, krijg je informatie binnen over alles wat er om je heen gebeurt. Van sommige prikkels word je je bewust, maar op onbewust niveau komt er nog veel meer informatie binnen. Dat vertaalt zich soms in (voor)gevoelens of iets zomaar weten over iemand, een voorwerp of een plek. Op deze laag gaat het over de inbedding van jezelf als individu in de veel bredere samenhang van alles wat je omringt.

8. Verbinding met het hogere zelf

Behoefte aan thuiskomen bij jezelf en zingeving. Soms weet je ineens wat je te doen staat. Je kunt dan vervuld raken met een gevoel van bijna onmenselijke moed en kracht, een gevoel van lichtheid en helderheid, een gevoel van bruisende levendigheid. Of er valt je een inzicht in waardoor er een last van je schouders valt, een probleem waar je al zolang mee worstelde in één klap verdwijnt. Op deze laag gaat het over de realisatie dat ‘je heel bent’ en ’dat alles wat je moet zijn of weten hier is, in jou’.

9. Verbinding met het Goddelijke

Behoefte aan transcendentie (opgaan in het geheel). Behoefte aan opname van universele energie en het delen van je unieke energie met het universum. In verbinding met deze laag kun je ervaren dat alles voortkomt uit eenzelfde soort energie, iets wat aanvoelt als onmetelijke liefde. Je ervaart ook een totale logica tussen alles wat er is en wat er gebeurt, een sublieme samenhang. Op deze laag gaat het over overgave aan je leven en alles wat er op je pad verschijnt, vertrouwen dat je ingebed bent in het grotere geheel, dat je gesteund en geliefd wordt.