Zwerven met het Tij, een cyclus door de seizoenen op Terschelling. Deze cyclus is geboren vanuit mijn verlangens naar het vermogen mij diep te verbinden met mijzelf, met anderen en met alles om mij heen. En het vermogen vormen te creëren waarin ik anderen uitnodig deze vermogens ook te ontdekken en aan te spreken.Het was een bijzonder jaar. Een jaar van zinken in heel oude opgeslagen emoties en patronen. En een jaar van ontroering en dankbaarheid voor de vervulling van lang gekoesterde verlangens. Verlangens naar het vermogen mij diep te verbinden met mijzelf, met anderen en met alles om mij heen. En het vermogen vormen te creëren waarin ik anderen uitnodig deze vermogens ook te ontdekken en aan te spreken.

Als symbool voor de innerlijke transformatie die ik ervaar, wijd ik dit keer eens weinig woorden aan dit proces. In plaats daarvan uitnodig ik je uit de vrucht van creatie te bekijken.

En wie weet zet je de stap van bekijken naar proeven…

 

www.zwervenmethettij.nl
Zwerven met het Tij, een cyclus door de seizoenen op Terschelling
Een co-creatie van Mariken van de Bovenkamp en Lianne van Rijssel.

 

Ik wens je hele warme, zachte kerstdagen en een voedend nieuwjaar!